Gå til hovedindholdet

Eculizumab (Soliris)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Alexion Pharma Nordics AB
ATC-kode: L04AA25
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Neuromyelitis optica spektrumsygdom
Anvendelse:  Neuromyelitis optica spectrum sygdom
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende eculizumab til behandling af neuromyelitis optica spektrum sygdom (NMOSD)

Medicinrådet anbefaler ikke eculizumab til patienter med den kroniske neurologiske sygdom neuromyelitis optica spektrum sygdom (nmosd). Medicinrådet finder, at datagrundlaget er usikkert, og at det ikke er dokumenteret, at behandlingen forsinker udviklingen af sygdommen. Desuden bekymrer det Medicinrådet, at eculizumab giver patienterne en øget risiko for infektioner. Prisen på lægemidlet er meget høj.

Medicinrådet vurderer, at prisen er urimeligt høj set i lyset af usikkerheden om effekten.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. marts 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
11. marts - 17. august 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. februar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. februar - 26. maj 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
26. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
12. februar - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. maj 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. juni 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
12. februar - 23. juni 2021. 

Medicinrådet har brugt 18 uger og 5 dage (131 dage) på arbejdet med eculizumab til neuromyelitis optica spektrum sygdom (NMOSD).