Gå til hovedindholdet

Dupilumab (Dupixent)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Sanofi Gemzyme
ATC-kode: D11AH05
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Astmaeksem/børneeksem
Anvendelse:  Moderat til svær atopisk eksem
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 11. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 11. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab som standardbehandling til moderat til svær atopisk eksem version 1.0 blev færdigbehandlet den 30. januar 2018. 

Anbefalingen blev revurderet den 9. juni 2021.

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab som standardbehandling til moderat til svær atopisk eksem version 2.0

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. september 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
11. september - 09. oktober 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
06. november 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
2. november - 13. december 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 18. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
18. december 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
17. januar 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. januar 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
06. november 2017 - 30. januar 2018. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning d. 7. november 2017. Under processen blev data fra den endelige ansøgning opdateret med data senest d. 9. november 2017. Medicinrådet har gennemført vurderingen af dupilumab på 12 uger og 2 dage.