Gå til hovedindholdet

Dupilumab (Dupixent)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: D11AH05
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Svær atopisk eksem hos børn 6 mdr. til < 6 år
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 30. juni 2023

Anbefaling

Godkendt den 30. juni 2023

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab til behandling af svær atopisk eksem hos børn fra 6 måneder til 5 år, version 1.0

Medicinrådet anbefaler dupilumab til svær atopisk eksem hos børn fra 6 måneder til 5 år, som har utilstrækkelig effekt af lokalbehandling.

Dupilumab i kombination med lokalbehandling har en væsentlig bedre effekt på eksemens udbredelses- og sværhedsgrad samt på kløe end lokalbehandling alene. Der kan også være en bedre effekt på livskvalitet, som dog kan være svær at vurdere hos små børn. Bivirkningerne ved dupilumab er milde.

Dokumentationen for effekt og bivirkninger hos børn under 2 år er dog meget begrænset.

Omkostningerne til dupilumab er på niveau med omkostningerne til behandlingen til aldersgruppen 6-11 år, som tidligere er anbefalet af Medicinrådet.

Derfor vurderer Medicinrådet, at dupilumab også bør være en mulig behandling til børn med svær atopisk eksem i aldersgruppen 6 måneder til 5 år.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
22. december 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
04. april 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
02. juni 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
15. juni 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. juni 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
4. april - 30. juni 2023. 

Medicinrådet har bruget 12 uger og 3 dage (87 dage) på arbejdet med Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab til behandling af svær atopisk eksem hos børn fra 6 måneder til 5 år.