Gå til hovedindholdet

Dupilumab (Dupixent)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: D11AH05
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis Astmaeksem/børneeksem
Anvendelse:  Atopisk eksem (6-11 år)
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab til svær atopisk eksem hos børn (6-11 år)

Medicinrådet anbefaler dupilumab til svær atopisk eksem hos børn (6-11 år), fordi dupilumab samlet set er bedre end ingen behandling. Medicinrådet opfordrer til, at der gives mindst én systemisk behandling før dupilumab, fordi der er størst erfaring med de nuværende systemiske behandlinger, og desuden følger behandlingspraksis hos patienter ≥ 12 år.

Medicinrådet vurderer samtidig, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
01. juli 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
16. december 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
10. marts 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
10. marts - 26. maj 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. maj - 02. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
02. juni 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
10. marts - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. maj 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. juni 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
10. marts - 23. juni 2021. 

Medicinrådet har brugt 15 uger (svarende til 105 dage).