Gå til hovedindholdet

Diroximel fumarate (Vumerity)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Biogen
ATC-kode: L04AX09
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Multipel Sklerose
Anvendelse:  Attakvis multipel sklerose
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 17. juni 2022

Diroximel fumarate er blevet direkte indplaceret i Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. attakvis multipel sklerose, der blev godkendt den 15. juni 2022.

Obs. lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
04. juni 2021. 

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning
01. september 2021. 

Medicinrådet har godkendt, at diroximel fumarate bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis sklerose.

Lægemidlet indgår i Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose som intervention i klinisk spørgsmål 1.