Gå til hovedindholdet

Darvadstrocel (Alofisel)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Takeda Pharma
ATC-kode: L04AX08
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Perianale fistler ved Crohns sygdom
Anvendelse:  Komplekse perianale fistler ved Crohns sygdom
Fagudvalg:  Inflammatoriske tarmsygdomme
Sidst opdateret: 12. december 2018

Anbefaling

Godkendt den 12. december 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende darvadstrocel som mulig standardbehandling til komplekse perianale fistler

Medicinrådet anbefaler ikke darvadstrocel som mulig standardbehandling til komplekse perianale fistler til følgende populationer:
• Patienter der har modtaget og fortsat modtager konventionel (immunsuppressiva) og biologisk behandling.
• Patienter der har modtaget og fortsat modtager konventionel behandling (immunsuppressiva).
• Patienter der har modtaget og fortsat modtager konventionel behandling (immunsuppressiva) og ikke er egnede kandidater til at få biologisk behandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. december 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
11. december 2017 - 09. april 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. september 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. september - 14. november 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
7. - 21. november 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
26. december 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
29. november 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
12. december 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
12. september - 12. december 2018. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning om darvadstrocel fra Takeda Pharma A/S den 11. december 2017 og den endelige ansøgning den 12. september 2018.


Medicinrådet har gennemført vurderingen af darvadstrocel på 13 uger og 0 dage, fra den endelige ansøgning blev modtaget.