Gå til hovedindholdet

Darolutamid i kombination med ADT (Nubeqa)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bayer AB
ATC-kode: L02BB06
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Prostatakræft Prostatacancer
Anvendelse:  Ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)
Fagudvalg:  Kræft i blærehalskirtlen
Sidst opdateret: 26. maj 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. marts 2021

Medicinrådet anbefaler darolutamid i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) til patienter med ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft som mulig standardbehandling, fordi behandlingen betyder, at patienterne lever længere end med behandling med ADT alene, og bivirkningerne er acceptable.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til darolutamid vil være rimelige i forhold til lægemidlets effekt.

Medicinrådet har i anbefalingen også lagt vægt på, at effekt, bivirkninger og pris er sammenlignelige med apalutamid, som Medicinrådet i januar 2021 anbefalede til samme patientgruppe.

OBS: Sammenligning af enzalutamid, darolutamid i kombination med ADT og apalutamid til ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. maj 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
18. september 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
09. december 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
09. december 2020 - 24. februar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
22. februar - 22. marts 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
09. december 2020 - 24. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. februar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. marts 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
09. december 2020 - 24. marts 2021. 

Medicinrådet har brugt 15 uger på arbejdet med darolutamid i kombination med ADT ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.