Gå til hovedindholdet

Daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison - revurdering

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
ATC-kode: L01XC24
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Nydiagnosticerede voksne med myelomatose, som ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcelleterapi
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft - version 2.0

Medicinrådet anbefaler daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte.

Medicinrådet finder, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til behandlingens effekt i denne patientgruppe. Der er dog givet en rabat på daratumumab, som også gælder de øvrige patienter. Det medfører en samlet besparelse inden for behandlingen af knoglemarvskræft, som Medicinrådet har lagt vægt på i sin anbefaling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
02. juni 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
2. juni - 23. september 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
11. - 30. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
2. juni - 21. oktober 2020. 

OBS: Der er en opdateret version 2.0 pr. 23. juni 2021

Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. september 2020.