Gå til hovedindholdet

Dabrafenib (Tafinlar) i kombination med trametinib (Mekinist)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Novartis Healthcare A/S
ATC-kode: L01EC02 og L01EE01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Modermærkekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 25. maj 2022

Anbefaling

Godkendt den 25. maj 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende dabrafenib i kombination med trametinib som mulig standardbehandling til adjuverende behandling af modermærkekræft – version 1.1

Medicinrådet anbefaler ikke dabrafenib i kombination med trametinib som mulig standardbehandling til patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III med BRAF V600-mutation. Medicinrådet vurderer dog, at dabrafenib i kombination med trametinib kan overvejes til patienter, som ikke er kandidater til behandling med immunterapi. Medicinrådet noterer sig, at der kommer 5-års overlevelsesdata i 2022. Når disse er publiceret, vil Medicinrådet tage sagen op igen.

OBS: Anbefalingen er blevet opdateret. Tidligere versioner kan findes nedenfor under "Medicinrådets anbefaling".

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
09. april 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
9. april - 03. juli 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. september 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
20. september - 14. november 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
11. - 20. november 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
21. november 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
29. november 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. september - 12. december 2018. 

Den endelige ansøgning fra Novartis blev modtaget den 20. september 2018. Ansøgningen blev valideret af Medicinrådets sekretariat. Ansøger har anvendt og fulgt den præspecificerede metode, jf. protokol.

Sagsbehandlingstiden fra endelig ansøgning til anbefaling den 12. december 2018 er 11 uger og 6 dage.