Gå til hovedindholdet

Chlormethin (Ledaga)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Recordati
ATC-kode: L01AA05
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Topikal behandling af kutant T-celle-lymfom af typen mycosis fungoides
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 27. oktober 2022

Anbefaling

Godkendt den 27. oktober 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. chlormethin til behandling af kræftsygdommen kutant T-cellemlymfom af typen mycosis fungoides, version 1.0

Medicinrådet anbefaler chlormethin-gel til topikal behandling af kræftsygdommen kutant T-cellelymfom af typen mycosis fungoides hos patienter, som har utilstrækkelig effekt af mindst én tidligere optimeret topikal behandling, hvilket oftest vil være kortikosteroidcreme. Anbefalingen gælder patienter, hvor op til 30 % af huden er påvirket af sygdommen svarende til ca. 6 tuber chlormethin-gel pr. år.

Medicinrådet vurderer, at chlormethin-gel er lige så effektiv som den nuværende behandling med helkrops-lysterapi (PUVA) til at mindske patienternes hudsymptomer (inducere respons), og at chlormethin-gel kan bevare det opnåede respons i længere perioder, fordi behandling i modsætning til lysterapi gives kontinuerligt. Chlormethin-gel kan desuden være en fordel for nogle patienter, fordi behandlingen kan målrettes de involverede hudområder fremfor hele kroppen. Chlormethin-gel giver primært hudrelaterede bivirkninger, mens PUVA kan være kræftfremkaldende.

Samlet set finder Medicinrådet derfor, at omkostningerne er rimelige i forhold til den forventede effekt og de mildere bivirkninger af chlormethin-gel i forhold til den nuværende behandling med lysterapi.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
24. juni 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
25. juni - 05. oktober 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. maj 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. maj 2021 - 28. september 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
14. september 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
28. september 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
12. maj 2021 - 26. oktober 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. oktober 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. oktober 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
15. december 2021 - 26. oktober 2022. 

Medicinrådet har brugt 25 uger og 1 dag på arbejdet med chlormethin til behandling af kutant T-cellelymfom af typen mycosis fungoides. 

Der har været clock-stop i perioden 14. juni 2021 til 31. maj 2022, da ansøger skulle fremsende nye data til den sundhedsøkonomiske model.