Gå til hovedindholdet

Cemiplimab (Libtayo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: L01XC33
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Hudkræft
Anvendelse:  Basalcellekarcinom (BCC)
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 01. april 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. marts 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende cemiplimab til behandling af basalcellekarcinom - version 1.0

Medicinrådet anbefaler cemiplimab som mulig andenlinjebehandling til patienter med hudkræfttypen lokalt fremskreden eller metastatisk basalcellekarcinom. Det er en sygdom, der er kendetegnet ved generende sår, som typisk er lokaliseret i hoved- og halsregionen.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at behandling med cemiplimab er en bedre behandling end understøttende behandling, fordi cemiplimab ser ud til at reducere eller forhindre yderligere forværring af sygdommen hos størstedelen af patienterne. På den baggrund vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til den forventede effekt.​

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
16. november 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
16. november 2020 - 13. august 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. januar 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
14. januar - 23. februar 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
11. februar 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
28. februar 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
14. januar - 23. marts 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. februar 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. marts 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. januar - 23. marts 2022. 

Medicinrådet har brugt 9 uger og 5 dage (68 dage) på arbejdet med cemiplimab til behandling af basalcellekarcinom.