Gå til hovedindholdet

Caplacizumab (Cablivi)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Sanofi Genzyme
ATC-kode: B01AX07
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Immun trombocytopeni
Anvendelse:  Erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura (aTTP)
Fagudvalg:  Benign hæmatologi
Sidst opdateret: 13. marts 2019

Anbefaling

Godkendt den 13. marts 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende caplacizumab som mulig standardbehandling til erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura (aTTP)

Medicinrådet anbefaler ikke caplacizumab som mulig standardbehandling til erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura (aTTP).

Medicinrådet finder, at der ikke er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med caplacizumab.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. august 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
11. august - 28. november 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
08. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
8. januar - 20. februar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
13. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
21. februar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
28. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. marts 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
8. januar - 13. marts 2019. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning om caplacizumab fra Sanofi den 8. januar 2019.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af caplacizumab på 9 uger og 1 dag, opgjort fra modtagelse af den endelige ansøgning.