Gå til hovedindholdet

Budesonid (Jorveza)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Vifor Pharma Nordiska AB
ATC-kode: A07EA06
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Betændelse i spiserøret Eosinofil øsofagitis
Anvendelse:  Eosinofil øsofagitis hos voksne (over 18 år)
Fagudvalg:  Øvre gastrointestinale sygdomme - FU nedlagt
Sidst opdateret: 21. oktober 2020

Anbefaling

Godkendt den 21. oktober 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. budesonid smeltetablet til behandling af eosinofil øsofagitis

Medicinrådet anbefaler budesonid smeltetablet til patienter med eosinofil øsofagitis, som har klinisk og histologisk behandlingssvigt på protonpumpehæmmere.

Vi anbefaler budesonid smeltetablet, fordi det samlet set har moderat merværdi. Det betyder, at det er noget bedre for patienterne end ikke at modtage behandling. Samtidig vil omkostningerne til lægemidlet være rimelige i forhold til lægemidlets effekt.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
08. juli 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
8. juli - 18. december 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
07. maj 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
7. maj - 09. oktober 2020. 

Der var fagligt clock-stop fra den 23. september til den 9. oktober 2020.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
30. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
09. oktober 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
7. maj - 21. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
09. oktober 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. oktober 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
7. maj - 21. oktober 2020. 

Medicinrådet har brugt 21 uger og 3 dage på arbejdet med budesonid smeltetablet til eosinofil øsofagitis.

Sagsbehandlingen har været i udvidet clockstop mellem den 23. september 2020 og den 9. oktober 2020.