Gå til hovedindholdet

Brolucizumab (Beovu)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Novartis
ATC-kode: S01LA06
Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Aldersrelateret makuladegeneration (AMD)
Anvendelse:  Våd AMD (neovaskulær (våd) aldersrelateret macula-degeneration (AMD))
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 3. juli 2020

Anbefaling

Godkendt den 3. juli 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. brolucizumab til våd aldersrelateret makuladegeneration

Medicinrådet anbefaler ikke brolucizumab til patienter med våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD).

Vi anbefaler ikke brolucizumab, fordi det samlet set har negativ værdi sammenlignet med aflibercept. Det betyder, at det er dårligere for patienterne end de lægemidler, man bruger i dag.

Medicinrådet kan derfor ikke anbefale brolucizumab som mulig standardbehandling uanset pris.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
22. november 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
22. november 2019 - 28. februar 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
2. april 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
2. april - 25. juni 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
4. juni - 2. juli 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
1. juli 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
2. april - 3. juli 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
25. juni 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
3. juli 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
2. april - 3. juli 2020. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 2 dage på sit arbejde med brolucizumab til våd AMD.