Gå til hovedindholdet

Brodalumab (Kyntheum)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: LEO Pharma
ATC-kode: L04AC12
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Moderat til svær plaque-psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 15. marts 2018

Anbefaling

Godkendt den 15. marts 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende brodalumab til moderat til svær plaque psoriasis

Medicinrådet anbefaler brodalumab som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
23. maj 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
23. maj - 17. november 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
01. december 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
01. december 2017 - 30. januar 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. januar - 06. februar 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
02. februar 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
02. marts 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
15. marts 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
01. december 2017 - 15. marts 2018. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning om brodalumab fra Leo Pharma AB den 23. maj 2017 og den endelige ansøgning den 1. december 2017.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af brodalumab på 15 uger opgjort fra modtagelse af den endelige ansøgning. Den lange sagsbehandlingstid fra modtagelse af den foreløbige ansøgning skyldes udfordringer med bemanding af et fagudvalg.