Gå til hovedindholdet

Brentuximab vedotin (Adcetris)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Takeda Pharma A/S
ATC-kode: L01XC12
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Kutant T-cellelymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 15. august 2018

Anbefaling

Godkendt den 15. august 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende brentuximab vedotin som mulig standardbehandling til kutant T-celle-lymfom

Medicinrådet anbefaler ikke brentuximab vedotin som mulig standardbehandling til kutant T-celle-lymfom.
Brentuximab vedotin blev kategoriseret som havende lille klinisk merværdi i forhold til standardbehandling. Den nuværende aftalepris er imidlertid høj og der er ikke et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
14. november 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
14. november 2017 - 19. marts 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
30. april 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
30. april - 30. maj 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. maj - 6. juni 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
18. juni 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
5. juli 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
15. august 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
30. april - 15. august 2018. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning vedrørende brentuximab vedotin den 14. november 2017 og den endelige ansøgning den 30. april 2018.

Fagudvalgets vurdering af klinisk merværdi blev godkendt af Medicinrådet den 30. maj 2018. I forlængelse af høringen af den kliniske merværdi ønskede Takeda Pharma A/S et clock-stop, varende fra den 14. juni til den 1. august. Dette clock-stop har forlænget vurderingen med 7 uger. Uden dette clock-stop havde den samlede vurdering varet 8 uger og 4 dage.