Gå til hovedindholdet

Baricitinib (Olumiant)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Eli Lilly
ATC-kode: L04AA37
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Moderat til svær atopisk eksem
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 20. december 2022

Anbefaling

Godkendt den 20. december 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende baricitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne (≥ 18 år) version 2.0

Medicinrådet anbefaler baricitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne patienter (> 18 år), der er kandidater til systemisk behandling og som har afprøvet én eller flere af de traditionelle sys­temiske behandlinger (methotrexat, azathioprin, mycophenolatmofetil, ciclosporin).

Baricitinib 4 mg x 1 dagligt er sammenlignet med dupilumab 300 mg hver anden uge. Analyserne er usikre, da det er en indirekte sammenligning, men resultaterne viser ingen forskel mellem lægemidlernes effekt. Samlet set vurderer Rådet derfor, at effekten af baricitinib er sammenlignelig med dupilumab.

Baricitinib bør ikke anvendes til patienter med visse risikofaktorer, medmindre der ikke findes anden mulig behandling. Risikofaktorerne er: alder > 65 år, øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom, rygning/tidligere langvarig rygning samt øget risiko for udvikling af kræft. Desuden anbefales forsigtighed ved behandling af patienter med risiko for venøs tromboemboli (VTE) af andre årsager end ovennævnte. Såfremt baricitinib anvendes til de nævnte patientgrupper, bør dosis reduceres.

For patienter under 65 år uden øget risiko for kardiovaskulær sygdom eller kræft, vurderes den samlede bivirkningsbyrde ikke at være væsentligt anderledes, selv om der er tale om forskellige bivirkninger ved baricitinib og dupilumab.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
10. juli 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
10. december 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
24. februar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
24. februar - 28. april 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
19. april - 5. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
5. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
24. februar - 26. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
24. februar - 26. maj 2021. 

Medicinrådet har brugt 13 uger på arbejdet med baricitinib til voksne med moderat-svær atopisk eksem.