Gå til hovedindholdet

Avelumab (Bavencio)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Pfizer/Merck
ATC-kode: L01XC31
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft i blære og urinveje Urotelialt karcinom
Anvendelse:  Urotelialt karcinom
Fagudvalg:  Blære- og urotelialkræft
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende avelumab til vedligeholdelsesbehandling af urotelialkræft

Medicinrådet anbefaler avelumab som vedligeholdelsesbehandling til patienter med fremskreden (lokalavanceret eller metastatisk) urotelialkræft, fordi behandlingen medfører, at patienterne lever længere, end hvis de ikke får behandling. Samtidig ser bivirkningerne ved behandlingen ikke ud til at forringe patienternes livskvalitet. På den baggrund er forholdet mellem effekt og sundhedsvæsenets omkostninger til avelumab rimelige. Anbefalingen omfatter patienter, som er i god almen tilstand (performancestatus 0-1), hvor kræftsygdommen ikke er forværret, efter de er behandlet med kemoterapi.

Medicinrådet anbefaler ikke avelumab til patienter, som ikke tåler cisplatin og derfor får immunterapi i 1. linje. Det er ikke dokumenteret, at kemoterapi og avelumab er bedre end immunterapi alene.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
06. oktober 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
06. januar 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
03. marts 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
3. marts - 26. maj 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. maj - 01. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
26. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
3. marts - 26. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. maj 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. juni 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
3. marts - 23. juni 2021. 

 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 1 dag (113 dage) på arbejdet med avelumab til patienter med urotelialkræft.