Gå til hovedindholdet

Avelumab (Bavencio)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Merck/Pfizer
ATC-kode: L01XC31
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Metastatisk merkelcellekarcinom (mMCC)
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 15. december 2021

Anbefaling

Godkendt den 15. december 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende avelumab til behandling af metastatisk Merkelcellekarcinom (mMCC) - version 2.0

Medicinrådet anbefaler avelumab til patienter med hudkræftsygdommen metastatisk Merkelcellekarcinom.

Data tyder på, at patienterne lever længere, når de behandles med avelumab fremfor kemoterapi. Samtidig tyder data på, at bivirkningerne ved avelumab er mindre belastende. Datagrundlaget er dog meget usikkert, da avelumab er undersøgt i et ukontrolleret studie og ikke er sammenlignet direkte med den behandling, patienterne får i dag.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til avelumab vil være rimelige i forhold til effekten.


OBS: Der er foretaget en revurdering af denne anbefaling. Den tidligere version kan findes nedenfor
under "Medicinrådets anbefaling".

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
01. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
1. april - 20. juni 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
02. juli 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
3. juli - 23. september 2020. 
Medicinrådet har sendt udkastet til vurdering af lægemidlets værdi i høring hos ansøger
11. - 30. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
30. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
3. juli - 21. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. september 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. oktober 2020. 

OBS: Der er den 15. december 2021 godkendt en ny anbefaling - version 2.0, som kan ses ovenfor.

Tidligere version:

Medicinrådet godkendte den 21. oktober 2020 version 1.0

Medicinrådets anbefaling vedrørende avelumab til behandling af metastatisk Merkelcellekarcinom (mMCC) - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende avelumab til behandling af metastatisk Merkelcellekarcinom (mMCC) - version 1.0