Gå til hovedindholdet

Avelumab (Bavencio) i komb. med axitinib (Inlyta) (revurdering)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Merck og Pfizer
ATC-kode: L01XC31 og L01XE17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Metastaserende nyrecellekarcinom
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 21. april 2022

Medicinrådet har på baggrund af nye data med længere opfølgningstid foretaget en revurdering af avelumab (Bavencio) i kombination med axitinib (Inlyta) til behandling af nyrekræft.

Se Medicinrådets tidligere behandling af avelumab (Bavencio) i kombination med axitinib (Inlyta) til nyrekræft (anbefaling den 22. januar 2020).

Anbefaling

Godkendt den 20. april 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. avelumab i kombination med axitinib som mulig standard­behandling til metastaserende nyrecelle­kar­ci­nom

Medicinrådet anbefaler ikke avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter med mRCC i IMDC-intermediær eller IMDC-dårlig prognosegruppe.

Medicinrådet vurderer samlet set, at avelumab i kombination med axitinib ikke er et lige så godt behandlingsalternativ som nivolumab i kombination med ipilimumab. Derudover er prisen for avelumab i kombination med axitinib højere end prisen for nivolumab i kombination med ipilimumab.

Medicinrådet anbefaler ikke avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe.

Medicinrådet finder ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af avelumab/axitinib og omkostningerne ved behandling sammenlignet med sunitinib, som p.t. er dansk standardbehandling.

Der er ikke foretaget en revurdering for patienter i IMDC-god prognosegruppe.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
03. januar 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
3. januar - 23. marts 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
11. marts 2022. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
21. marts 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. april 2022.