Gå til hovedindholdet

Avatrombopag (Doptelet)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Swedish Orphan Biovitrum A/S
ATC-kode: B02BX08
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Benign hæmatologi
Anvendelse:  Kronisk immuntrombocytopeni
Fagudvalg:  Benign hæmatologi
Sidst opdateret: 28. januar 2022

Lægemidlet er vurderet i en 7-ugers proces frem for som normalt 12 uger - læs mere om 7-ugers processen her

Anbefaling

Godkendt den 28. januar 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende avatrombopag til behandling af kronisk immun trombocytopeni - version 1.0

Medicinrådet anbefaler avatrombopag til patienter med blodsygdommen primær kronisk immun trombocytopeni, som ikke responderer tilstrækkeligt over for tidligere behandlinger med glukokortikoider og evt. rituximab.

Medicinrådet vurderer, at avatrombopag ikke ser ud til at være hverken dårligere eller bedre end den behandling, patienterne får i dag. Derudover vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne bruger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
19. november 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
01. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
23. november 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
23. november 2021 - 27. januar 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
15. december 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
23. november 2021 - 27. januar 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
27. januar 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
23. november 2021 - 27. januar 2022. 

Medicinrådet har brugt 9 uger og 2 dage (65 dage) på arbejdet med avatrombopag til behandling af kronisk immun trombocytopeni.