Gå til hovedindholdet

Atezolizumab (Tecentriq) i komb. med nab-paclitaxel

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01XC32 og L01CD01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 3. december 2020

Anbefaling

Godkendt den 22. januar 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel som mulig standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft - version 1.1

Medicinrådet anbefaler atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel som mulig standardbehandling til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har en PD-L1- ekspression ≥ 1 %.

Anbefalingen gælder de patienter, der enten ikke har modtaget (neo)adjuverende kemoterapi eller har
modtaget denne for mere end 12 måneder siden.

Medicinrådet konkluderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi (lille merværdi) og omkostningerne ved behandling atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel.

I samråd med fagudvalget opfordrer Medicinrådet til, at der i regi af DBCG (Danish Breast Cancer Group) systematisk indsamles relevante effektdata for patienter, der modtager behandlingen. Efter to års dataindsamling vil Medicinrådet tage stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
24. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
24. april - 12. juli 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
10. september 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
10. september - 11. december 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
4. december 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
11. december 2019. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har udarbejdet og godkendt det økonomiske beslutningsgrundlag
22. januar 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. januar 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
10. september 2019 - 22. januar 2020. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning den 10. september 2019, og Medicinrådets sagsbehandlingstid er på denne sag 16 uger og 1 dag.
Medicinrådet indførte et udvidet fagligt clock-stop den 20. november-11. december 2019.