Gå til hovedindholdet

Atezolizumab (Tecentriq) i kombination med bevacizumab (Avastin)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01XC32 og L01XC07
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Leverkræft Hepatocellulært carcinom
Anvendelse:  Hepatocellulært karcinom
Fagudvalg:  Leverkræft
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab i kombination med bevacizumab til behandling af hepatocellulært karcinom (HCC)

Medicinrådet anbefaler atezolizumab i kombination med bevacizumab som mulig standardbehandling i første linje til patienter med hepatocellulært karcinom. Behandlingen medfører, at patienterne lever længere, uden at de får flere eller værre bivirkninger eller at deres livskvalitet forringes.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til atezolizumab i kombination med bevacizumab vil være rimelige i forhold til effekten af kombinationsbehandlingen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
1. september 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
1. september - 11. december 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
29. marts 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
29. marts - 26. maj 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. maj 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
27. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
29. marts - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. maj 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. juni 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
29. marts - 23. juni 2021. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 2 dage (86 dage) på arbejdet med atezolizumab i kombination med bevacizumab til hepatocellulært karcinom (HCC).