Gå til hovedindholdet

Anifrolumab (Saphnelo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L04AA51
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Systemisk lupus erythematosus
Anvendelse:  Systemisk lupus erythematosus
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 15. december 2022

Anbefaling

Godkendt den 19. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. anifrolumab som tillægsbehandling til behandling af moderat til svær aktivautoantistof-positiv systemisk lupus erythematosus, version 1.0

Medicinrådet anbefaler anifrolumab som tillægsbehandling til patienter med moderat til svær aktiv, autoantistof-positiv systemisk lupus erythematosus.

Medicinrådet vurderer, at anifrolumabs effekt og bivirkningsbyrde er sammenlignelig med belimumab, som er den behandling, patienterne får i dag.

Begge behandlinger kan reducere patienternes behov for glukokortikoid og mindske risikoen for sygdomsopblussen sammenlignet med ingen tillægsbehandling.

Medicinrådet vurderer, at anifrolumab kan betragtes som ligestillet med belimumab, og at omkostningerne til behandlingerne er rimelige.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet anbefaler, at der opsamles data for anvendelse og effekt af anifrolumab og belimumab i DANBIO. Medicinrådet vil se på disse data om ca. 3 år og vurdere, om der er grundlag for at revurdere anbefalingen

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
06. januar 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
23. august 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
04. november 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
17. november 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
14. december 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. december 2022. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 1 dag (113 dage) på arbejdet med anifrolumab til systemisk lupus erythematosus.