Gå til hovedindholdet

Abrocitinib - (Cibinqo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: D11AH08
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Voksne (≥ 18 år) med moderat til svær atopisk eksem, som er kandidater til systemisk terapi
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 10. marts 2023

Anbefaling

Godkendt den 25. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. abrocitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne (≥ 18 år) - version 1.0

Medicinrådet anbefaler abrocitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne patienter, der er kandidater til systemisk behandling, og som har afprøvet én eller flere af de traditionelle systemiske behandlinger (methotrexat, azathioprin, mycophenolatmofetil eller ciclosporin).

Medicinrådet vurderer, at 100 eller 200 mg abrocitinib dagligt versus 300 mg dupilumab hver anden uge har sammenlignelig effekt målt på eksemudbredelse og sværhedsgrad samt livskvalitet, målt efter 12-ugers behandling, når behandlingerne gives i kombination med lokalbehandling. Dog reduceres kløe hurtigere ved 200 mg abrocitinib sammenlignet med dupilumab. For patienter under 65 år uden øget risiko for kardiovaskulær sygdom eller kræft, vurderes bivirkningsbyrden at være acceptabel for begge lægemidler, selv om der er tale om forskellige uønskede hændelser ved abrocitinib og dupilumab. Samtidig er omkostningerne på samme niveau.

For at minimere risikoen for alvorlige bivirkninger knyttet til JAK-hæmmere (kardiovaskulære hændelser, blodpropper, kræft, alvorlige infektioner og død), bør abrocitinib ikke anvendes til patienter med visse risikofaktorer, medmindre der ikke findes anden mulig behandling. Risikofaktorerne er: alder ≥ 65 år, rygning/tidligere langvarig rygning, arteriosklerose, øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom samt øget risiko for udvikling af kræft. Desuden anbefales forsigtighed ved behandling af patienter med risiko for venøs tromboemboli (VTE) af andre årsager end ovennævnte. Såfremt abrocitinib anvendes til de nævnte patientgrupper, bør dosis reduceres.

Medicinrådet vurderer, at omkostningerne samlet set er rimelige i forhold til effekten.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
12. februar 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
19. maj 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. december 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
20. december 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. januar 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
19. maj 2022 - 25. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 35 uger og 6 dage (251 dage) på arbejdet med abrocitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne (≥ 18 år).

(Fagudvalget vedr. atopisk eksem har ikke været beslutningsdygtigt fra september 2021 til september 2022)