Gå til hovedindholdet

Tofacitinib (Xeljanz)

Status: Tilbagetrukket

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: L04AA29
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Rygsøjlegigt Ankyloserende spondylitis
Anvendelse:  Patienter med moderat til svær ankyloserende spondylitis
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 26. maj 2023

Virksomheden har den 25. maj 2023 trukket sin ansøgning. Derfor er sagsbehandlingen afbrudt.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
19. april 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
28. februar 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
16. maj 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 16 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.