Gå til hovedindholdet

Palovarotene (Sohonos)

Status: Tilbagetrukket

Ansøger: Ipsen
ATC-kode: M09AX11
Sygdomsområde:  Muskelsygdomme
Specifik sygdom:  Fibrodysplasia ossificans progressiva
Fagudvalg:  Sjældne medfødte sygdomme hos børn
Sidst opdateret: 9. juni 2023

Virksomheden har i maj 2023 fået afslag i EMA og har derfor trukket sin ansøgning hos Medicinrådet.

Medicinrådet ønsker ikke at fortsætte vurderingen af egen drift. Derfor er sagsbehandlingen afbrudt.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
9. november 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 16 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.