Gå til hovedindholdet

Mepolizumab (Nucala)

Status: Tilbagetrukket

Ansøger: GSK Pharma
ATC-kode: RO3DX09
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Astma
Fagudvalg:  Svær astma
Sidst opdateret: 18. april 2023

Virksomheden har den 18. april 2023 trukket sin ansøgning, og Medicinrådet ønsker ikke at fortsætte vurderingen af egen drift. Derfor er sagsbehandlingen afbrudt.

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
20. oktober 2022. 

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning
20. december 2022. 

Medicinrådet har godkendt, at lægemidlet bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget.

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.