Gå til hovedindholdet

Medicinrådet har opdateret metodevejledningen for behandlingsvejledninger

Medicinrådet har opdateret den metodevejledning, der beskriver arbejdet med Medicinrådets behandlingsvejledninger fra protokol til godkendt lægemiddelrekommandation.

28. juni 2024

Medicinrådet har opdateret metodevejledningen for arbejdet med behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer. Den opdaterede metodevejledning blev godkendt af Rådet den 20. juni 2024. 

Vejledningen beskriver, hvordan Medicinrådet igangsætter, udarbejder, opdaterer og vedligeholder behandlingsvejledninger, som er vurderinger af flere lægemidler inden for et sygdomsområde. Vejledningen beskriver også det metodiske grundlag for arbejdet.

Opdateringen af metodevejledningen har blandt andet haft fokus på at:

  • opdatere beskrivelsen af det metodiske grundlag og processen for udarbejdelse af behandlingsvejledninger til nuværende praksis, herunder hvordan Medicinrådet arbejder med at opdatere og vedligeholde eksisterende vejledninger.
  • opdatere metoden for udarbejdelse af omkostningsanalyser. Det er blandt andet beskrevet, hvordan ressourcetrækket på sygehusene indgår i de samlede omkostninger ved en behandling. Det gælder eksempelvis sygeplejerskernes og lægernes tidsforbrug ved behandlingen.
  • beskrive grundlaget for udarbejdelse af lægemiddelrekommandationer.

Amgros, sygehusapoteker og lægemiddelvirksomheder har været inddraget i arbejdet.

Rådet har desuden opdateret kriterierne for, hvornår Rådet udarbejder og opdaterer behandlingsvejledninger. Regioner, videnskabelige selskaber, patientforeninger, lægemiddelvirksomheder og andre har fortsat mulighed for at indsende forslag til Medicinrådet om nye behandlingsvejledninger eller opdateringer.

Metodevejledningen version 2.0 kan findes her: Behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer

Læs mere om kriterier og processen for at stille forslag her: Forslag til behandlingsvejledninger eller omkostningsanalyser

Se også: Oversigt over behandlingsvejledninger under udarbejdelse

FAKTA: Om Medicinrådets behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer til regionerne. Det skal sikre patienterne en effektiv og sikker behandling, samtidig med at sundhedsvæsnet kan købe lægemidlerne til rimelige priser.

Medicinrådets behandlingsvejledninger beskriver, hvilke lægemidler der er lige gode (ligestillede) til at behandle patienter med en bestemt sygdom baseret på en vurdering af lægemidlernes effekt og sikkerhed og eventuelle relevante praktiske forhold. De indeholder også kriterier for, hvornår patienter bør starte og stoppe med en behandling.

Hvis to eller flere lægemidler er ligestillede i en behandlingsvejledning, vurderer Medicinrådet de omkostninger, der er forbundet med behandlingerne (gennemsnitlige udgifter til transport af patient, personaletid, blodprøver m.v.), i en såkaldt omkostningsanalyse.

Derefter afholder Amgros, der køber lægemidler ind til sygehusene, et udbud eller en prisregulering, hvor lægemiddelvirksomhederne byder ind med priser på deres produkter. På den baggrund udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation til regionerne. Lægemiddelrekommandationen er Medicinrådets anbefaling af, hvilke lægemidler, der er bedst og billigst at bruge til behandling af sygdommen.

Lægemidlerne i en behandlingsvejledning er først anbefalet af Medicinrådet, når de fremgår af en lægemiddelrekommandation.