Gå til hovedindholdet

FINOSE bliver til JNHB (Joint Nordic HTA-Bodies)

I det forløbne år har Danmark og Island sluttet sig til FINOSE-samarbejdet, som nu omfatter HTA-organisationer fra alle fem nordiske lande. I den forbindelse skifter FINOSE navn til JNHB – Joint Nordic HTA-Bodies – og der foretages en række tilpasninger som følge af udvidelsen af samarbejdet.

03. juni 2024

For at markere at det nordiske HTA-samarbejde nu omfatter alle fem nordiske lande, og at FINOSE skifter navn til JNHB (Joint Nordic HTA-Bodies), er industriorganisationer, beslutningstagere og andre interessenter i dag inviteret til at deltage i et fælles møde, hvor samarbejdet, den nye hjemmeside og støttedokumenter blev præsenteret.

HTA står for Health Technology Assessment. I Danmark er det blandt andet Medicinrådet, der varetager opgaven med at vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem prisen og den dokumenterede effekt og bivirkningerne ved en ny medicinsk behandling.

Fra og med i dag er information om Joint Nordic HTA-bodies-samarbejdet samlet på en ny hjemmeside www.jnhtabodies.org. Hjemmesiden indeholder information om den fælles vurderingsproces samt en vejledning til lægemiddelvirksomheder vedrørende ansøgninger, krav til indsendelsesdossier og sundhedsøkonomiske metoder. Dokumenterne, der er tilgængelige på hjemmesiden, skal gøre JNHB's processer og metoder gennemsigtige for de lægemiddelvirksomheder, der ønsker at ansøge JNHB om vurdering af deres lægemidler.

JNHB har for nylig indgået et samarbejde med forhandlingsorganerne i det nordiske lægemiddelforum, med det formål yderligere at styrke de nordiske samarbejder og tydeliggøre forbindelsen mellem HTA-vurderinger og forhandlinger på det nordiske niveau.

FINOSE startede som et bottom-up-initiativ af HTA-myndighederne i Finland, Norge og Sverige og blev lanceret i Stockholm i 2018. Samarbejdet blev udvidet til at omfatte Danmark i 2023 og Island i 2024.

Grundlaget for samarbejdet er beskrevet i en samarbejdsaftale, som er underskrevet af de samarbejdende HTA-organer; det Danske Medicinråd (DMC), det Finske Lægemiddelagentur (Fimea), Landspítali, Islands Nationaluniversitetshospital, Direktoratet for Medicinske Produkter (NOMA) og Tand- og Lægemiddelstyrelsen (TLV), i april 2024.

Yderligere information om Joint Nordic HTA-bodies kan findes på www.jnhtabodies.org. Medlemmer af JNHB-teamet kan kontaktes på contact@jnhtabodies.org