Gå til hovedindholdet

To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har godkendt to nye anbefalinger til behandling af henholdsvis rygsøjlegigt og depression.

20. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedrørende upadacitinib til behandling af ankyloserende spondylitis - version 1.0

Medicinrådet anbefaler upadacitinib som behandling af nogle patienter med ankyloserende spondylitis (en form for rygsøjlegigt), som ikke har haft tilstrækkelig gavn af konventionel behandling med NSAID (non-steroid antiinflammatoriske lægemidler).

Upadacitinib reducerer patienternes sygdomsaktivitet, og Medicinrådet vurderer, at effekten af upadacitinib er sammenlignelig med effekten af de biologiske lægemidler, som disse patienter behandles med i dag. Samtidig er omkostningerne sammenlignelige.

Upadacitinib bør dog alene være et alternativ til patienter, som ikke har gavn af konventionelle og biologiske behandlinger. Det skyldes, at der er en øget risiko for alvorlige infektioner ved behandling med upadacitinib. Desuden er der en formodning om, at denne type lægemidler (JAK-hæmmere) giver øget risiko for bivirkninger, herunder alvorlige kardiovaskulære hændelser, blodpropper i lunger og venøse tromboembolier.

Medicinrådet ligestiller derfor ikke upadacitinib med den nuværende standardbehandling.

Find anbefalingen vedr. upadacitinib til behandling af ankyloserende spondylitis her.

 

Medicinrådets anbefaling vedrørende esketamin som korttidsbehandling til patienter med depression, som har en akut øget selvmordsrisiko

Medicinrådet anbefaler esketamin som akut korttidsbehandling kombineret med oral antidepressiv behandling med henblik på hurtig reduktion af depressive symptomer. Anbefalingen gælder voksne patienter med depression, som er indlagt med akut øget selvmordsrisiko.

I kombination med oral antidepressiv behandling kan esketamin give en hurtig reduktion i depressive symptomer hos nogle patienter sammenlignet med oral antidepressiv behandling alene. Dog er esketamin også forbundet med betydelige bivirkninger, særligt blodtryksstigning og dissociation (”ud-af-kroppen-oplevelse”).

Det har ikke været muligt for Medicinrådet at sammenligne effekten af esketamin med elektrokonvulsiv terapi (ECT). ECT er en længe anvendt og veldokumenteret behandlingsform. Medicinrådet anbefaler derfor, at esketamin kun anvendes til patienter, som ikke tåler, ikke har gavn af eller ikke ønsker ECT efter grundig information om fordele og ulemper ved ECT.

Kombinationsbehandling med esketamin er ikke væsentligt dyrere end nuværende standardbehandlinger. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til esketamin som akut korttidsbehandling er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Behandling med esketamin bør altid foregå på den psykiatriske afdeling, som opstartede behandlingen, og patienten bør være under indlæggelse i størstedelen af behandlingstiden med esketamin. Patienterne bør observeres nøje for bivirkninger i forbindelse med hver behandling. Behandling med esketamin skal stoppes efter fire ugers behandling.

Medicinrådet opfordrer til, at de psykiatriske afdelinger opsamler data for anvendelsen af esketamin, så de kan følge op på forbrug, effekt og bivirkninger.

Find anbefalingen vedr. esketamin som korttidsbehandling til patienter med depression, som har en akut øget selvmordsrisiko her.