Gå til hovedindholdet

Flere oplysninger om revurderinger af anbefalinger

Fremover vil revurderinger fremgå med flere oplysninger på Medicinrådets hjemmeside

16. januar 2023

Fra dags dato vil det fremgå af www.medicinraadet.dk, når en virksomhed har indsendt en anmodning om revurdering af en anbefaling. Det vil også fremgå, om Medicinrådet har besluttet at revurdere anbefalingen, og om anbefalingen revurderes på baggrund af nye data og/eller ny pris.

Læs mere om processen for revurderinger i Medicinrådets vejledning vedr. revurderinger og Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler.

Find skema til anmodning om revurdering her.