Gå til hovedindholdet

Fem nye anbefalinger og en opdatering af behandlingsvejledningen for type 2-diabetes

På rådsmødet onsdag den 29. marts 2023 har Medicinrådet færdigbehandlet fem anbefalinger, en opdatering af behandlingsvejledningen for type 2-diabetes og to protokoller.

30. marts 2023

Medicinrådet har den 29. marts 2023 godkendt følgende:

 

Anbefalinger

Medicinrådet anbefaler atezolizumab til adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft – voksne patienter efter komplet resektion og adjuverende platinbaseret kemoterapi med høj risiko for tilbagefald og med PD-L1-ekspression ≥ 50 %, version 1.0

Find anbefalingen for atezolizumab her. 

Medicinrådet anbefaler ikke imlifidase til ’desensibiliseringsbehandling af yderst sensibiliserede voksne nyretransplantations-patienter med positiv krydsmatch overfor en tilgængelig afdød donor’, version 1.0

Find anbefalingen for imlifidase her.

Medicinrådet anbefaler ikke lenvatinib + pembrolizumab til kræft i livmoderslimhinden, version 1.0. 

Find anbefalingen for lenvatinib + pembrolizumab her. 

Medicinrådet godkendte en delvis anbefaling af pralsetinib til behandling af RET-fusionspositiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft, version 1.0

Find anbefalingen pralsetinib her. 

Medicinrådet anbefaler ikke tebentafusp til behandling af metastatisk uvealt melanom, version 1.0 

Find anbefalingen for tebentafusp her. 

 

Behandlingsvejledning

Type 2-diabetes

Find opdateringen af behandlingsvejledningen for type 2-diabetes her.

 

Protokoller

Atopisk eksem

Medicinrådet godkendte den 29. marts 2023 en protokol for behandlingsvejledningen til atopisk eksem. 

Læs mere her: Behandlingsvejledning vedrørende atopisk eksem


Psoriasisartrit

Medicinrådet godkendte den 29. marts 2023 en protokol for behandlingsvejledningen til psoriasisartrit. Lægemiddelvirksomheder som markedsfører de lægemidler, som er listet i protokollen, har mulighed for at indsende litteratur til behandlingsvejledningen fra den 30. marts til den 20. april 2023. 

Læs mere her: Behandlingsvejledning vedrørende psoriasisartrit