Gå til hovedindholdet

Birgitte Klindt Poulsen bliver næstformand for Medicinrådet

Birgitte Klindt Poulsen 3 Edit WEB

Fra årsskiftet bliver cheflæge i Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital Birgitte Klindt Poulsen næstformand for Medicinrådet. Sammen med Jørgen Schøler Kristensen vil hun dermed udgøre Medicinrådets formandskab.

28. september 2023

Danske Regioners bestyrelse har netop udpeget Birgitte Klindt Poulsen, cheflæge i Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital, til posten som næstformand for Medicinrådet. Det sker i forbindelse med, at Steen Werner Hansen, som er den ene af Medicinrådets to nuværende formænd, stopper i Rådet, fordi hans udpegningsperiode udløber.

Birgitte Klindt Poulsen er cheflæge i Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital og har være medlem af Medicinrådet siden 2017. Før det var hun mangeårigt medlem af RADS, som var en af forløberne for Medicinrådet. Sammen med nuværende formand Jørgen Schøler Kristensen vil hun fra 1. januar 2024 udgøre Medicinrådets formandskab.

- Vi er meget glade for, at Birgitte Klindt Poulsen træder ind som næstformand i Medicinrådet. Hun har en stærk farmakologisk baggrund og meget stor erfaring fra snart syv års arbejde i Medicinrådet og i regionale lægemiddelkomiteer. Det betyder også, at hun kan træde ind i næstformandsrollen fra dag et. Birgitte Klindt Poulsen er kendt for sit store faglige engagement, kombineret med en udtalt samarbejdsevne. Begge dele er vigtigt, når der skal træffes svære beslutninger i Medicinrådet, siger Jørgen Schøler Kristensen.

- Jeg er meget glad for at være udpeget og påtager mig posten med stor respekt for det arbejde, Steen Werner Hansen har lagt i Medicinrådet. Vi har mange store og spændende opgaver foran os, som for eksempel at implementere anbefalingerne i rapporten om Medicinrådet og HTA-forordningen fra EU. Samtidig mener jeg, at vi har en vigtig opgave i at følge op på de anbefalinger, Medicinrådet giver, for at sikre os, at de også virker ude i virkeligheden. Prioritering bliver endnu vigtigere i de kommende år, hvis vi skal få enderne til at nå sammen i det danske sundhedsvæsen, siger Birgitte Klindt Poulsen.

Steen Werner Hansen har været formand for Medicinrådet siden dets begyndelse i 2017, hvor det blandt andet blev rådets opgave at foretage vurderinger af nye lægemidlers værdi og beslutte, om det pågældende lægemiddel kan anbefales som standardbehandling på landets hospitaler. Steen Werner Hansen var tidligere formand for KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin) og medlem af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin).

- Vi vil i Danske Regioner gerne takke Steen Werner Hansen for hans mangeårige arbejde og store indsats i Medicinrådet og også forløberen hertil, KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin). Steens indsats har været forbilledlig og ihærdig for et så vigtigt område som brugen af medicin på sygehusene. Samtidig glæder vi os over, at Birgitte Klindt Poulsen har valgt at takke ja til opgaven som kommende næstformand. Der er ingen tvivl om, at hun kan bidrage med sine kompetencer og erfaring til at styrke Medicinrådets rolle i fremtiden, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Kort om Birgitte Klindt Poulsen

Birgitte Klindt Poulsen er 54 år, uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1996 og speciallæge i klinisk farmakologi i 2008. Hun har derudover klinisk erfaring fra bl.a. intern medicin og kardiologi.

Siden 2018 har Birgitte Klindt Poulsen været cheflæge i Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital og klinisk lektor på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Hun har været medlem af Medicinrådet siden oprettelsen januar 2017 og før det medlem af RADS fra 2009 til 2016. Hun er desuden formand for Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet under Styrelsen for Patientsikkerhed og næstformand i den Regionale Lægemiddelkomite i Region Nordjylland.

 

Foto: Martin Mydtskov