Gå til hovedindholdet

Bedre patientbehandling er målet for et styrket nordisk samarbejde inden for lægemiddelområdet

De nordiske beslutningsfunktioner som tager stilling til ibrugtagning af nye hospitalslægemidler, er enige om, at et styrket samarbejde i Norden kan give bedre behandlingsmuligheder for nordiske patienter. Hvordan samarbejdet kan styrkes, var temaet på et fælles møde i København den 12. juni 2023.

15. juni 2023

Den 12. juni 2023 mødtes medlemmer fra Medicinrådet i Danmark, Beslutningsforum i Norge, NT-rådet i Sverige og repræsentanter fra Island for at diskutere, om der er potentiale i at øge samarbejdet mellem beslutningsfunktionerne. Der var en tydelig enighed om, at samarbejde på tværs af landegrænserne kan bidrage til bedre betingelser for hurtig og ensartet adgang til nye og omkostningseffektive lægemidler. Samtidig er der også forskelle i opgaver og strukturer, der skal tages hensyn til, når man skal finde måder at samarbejde på.

Forbedret samarbejde mellem de nordiske beslutnings- og anbefalingsfunktioner er nødvendigt, da hvert enkelt land er lille i en europæisk sammenhæng. Gennem samarbejde kan landenes forhandlingsposition blive stærkere. På mødet blev det klart, at de deltagende nordiske beslutningsfunktioner så mange fordele ved et udvidet samarbejde, og at det potentielt kan være positivt for lægemiddelvirksomhederne, i form af bedre muligheder for at levere medicin til de nordiske lande på en mere ensartet måde.

Fælles kriterier for nordiske forhandlinger

På mødet blev beslutningstagerne præsenteret for Nordisk Lægemiddelforum, som er et samarbejde om initiativer inden for forhandling og indkøb af lægemidler. Et konkret initiativ fra NLF er at udvikle kriterier for fælles prisforhandlinger. Indkøbsorganisationerne havde udarbejdet forslag til fælles kriterier for, hvornår en nordisk forhandling kan gennemføres. Disse blev præsenteret på mødet, og der var generel støtte fra beslutningstagerne. Kriterierne er sidenhen blevet offentliggjort af indkøbsorganisationerne.

- Vi var enige om, at øget klarhed om, hvordan nordiske forhandlinger kan gennemføres, og hvilke lægemidler der kan være relevante, er vigtigt. Der vil fortsat være behov for udviklingsarbejde, men nu har vi en mere klar fælles platform at stå på, siger Terje Rootvelt fra Beslutningsforum.

Fælles sundhedsøkonomisk vurdering

Siden maj er Danmark blevet en del af det tidligere etablerede FINOSE-samarbejde via Medicinrådet, som nu er udvidet og forlænget. FINOSE udarbejder fælles rapporter om effekt, sikkerhed og sundhedsøkonomi ved nye lægemidler. At Danmark nu er med i FINOSE forventes at lette og forbedre betingelserne for fælles nordiske forhandlinger.

- Vi vurderer, at en fælles sundhedsøkonomisk vurdering er fordelagtig på flere måder og forbedrer betingelserne for, at lægemidler efterfølgende kan anbefales baseret på det samme grundlag i de nordiske lande, siger Steen Werner Hansen fra Medicinrådet.

Samarbejde hvor det giver mest værdi

De nordiske beslutningsfunktioner er enige om, at diskussionerne er begyndelsen på et vigtigt samarbejde, der på lang sigt kan give en enklere og mere fælles håndtering af hospitalslægemidler, hvilket vil gavne de nordiske patienter. Det vil kræve en indsats at nå dertil, og derfor fortsætter dialogen mellem beslutningsfunktionerne efter dette møde for at finde de områder, hvor samarbejdet vil give størst mulig værdi.

- Ved at udvikle vores kontakter og udveksling af information mellem landene vil vi kunne lære af hinanden, og det kan bidrage til forbedringer af vores egne landes beslutninger og anbefalinger. Vi har store ligheder, men også forskelle, mellem systemerne i vores lande, så vi skal fokusere på de områder, hvor vi vurderer, at vi vil have størst gavn af fælles nordisk arbejde, siger Gerd Lärfars fra NT-rådet.