Gå til hovedindholdet

Nye metoder: Ansøgere skal fremover bruge danske præferencevægte

Der er nu publiceret danske EQ-5D-5L-præferencevægte, som bruges til at måle patienters livskvalitet. Fra i dag skal de danske præferencevægte bruges i ansøgninger til Medicinrådet.

4. februar 2021

Medicinrådet har opdateret metodevejledningen for vurdering af nye lægemidler med danske præferencevægte til brug af EQ-5D-5L, som netop er publiceret. Fra 4. februar 2021 skal ansøgere derfor bruge EQ-5D-5L i ansøgninger til Medicinrådet.

EQ-5D-5L er et instrument, som bruges til at estimere kvalitetsjusterede leveår (QALY). Det bliver brugt i mange lande og består af fem spørgsmål, der berører fem dimensioner af sundhedsrelateret livskvalitet: bevægelighed, personlig pleje, sædvanlige aktiviteter, smerter og ubehag samt angst og depression. De nye danske præferencevægte er et udtryk for, hvor stor betydning de forskellige dimensioner af livskvalitet har for den danske befolkning.

De danske præferencevægte er udarbejdet af en forskningsgruppe fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Se den opdaterede metodevejledning her.