Gå til hovedindholdet

Lægemiddelrekommandation fra Medicinrådet

Medicinrådet offentliggør endnu en lægemiddelrekommandation inkl. behandlingsvejledning.

08. marts 2021

Læs Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.4 her