Gå til hovedindholdet

Fra 1. juni 2022 sker revurderinger efter de nye QALY-metoder

Fra 1. juni 2022 vil revurderinger af anbefalinger ske efter Medicinrådets nye metoder, hvor QALY indgår som en del af vurderingen. Det gælder, uanset hvornår den oprindelige anbefaling blev udarbejdet.

8. september 2021

I januar i år tog Medicinrådet nye metoder i brug, hvor livskvalitetsdata indgår systematisk i vurderingen af et lægemiddels værdi for patienterne. Det sker ved hjælp af QALY – eller kvalitetsjusterede leveår – som er et standardiseret mål, der kombinerer patienters livskvalitet og overlevelse i ét tal.

Den proces og metode, som var gældende før januar 2021, udfases, efterhånden som de igangværende vurderinger bliver afsluttet.

Medicinrådet kan revurdere anbefalinger, hvis der kommer substantielle nye data eller en markant lavere pris.

Fra 1. juni 2022 skal revurderinger af anbefalinger følge nye metoder, uanset hvornår anbefalingen er udarbejdet. Hvis en lægemiddelvirksomhed efter 1. juni 2022 ønsker en revurdering af en anbefaling, som er vurderet efter den tidligere proces- og metodevejledning, skal virksomheden indsende en ny ansøgning. Den skal følge den nye metode, hvor QALY indgår i vurderingen.

Alle anmodninger og ansøgninger skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk