Gå til hovedindholdet

Pressehenvendelser under COVID-19

COVID-19 stiller store krav til det danske sundhedsvæsen. Nogle af de centrale aktører i håndteringen af situationen, sidder som medlemmer af Medicinrådets fagudvalg og i Rådet. Det betyder, at Medicinrådet ikke kan svare hurtigt på alle henvendelser.

27. marts 2020

Medicinrådet svarer på alle pressehenvendelser hurtigst muligt. I den nuværende situation er hurtigst muligt lidt længere end sædvanligt. Det skyldes, at langt størstedelen af vores fagudvalgsmedlemmer og rådsmedlemmer arbejder koncentreret i deres daglige virke på landets hospitaler – til gavn for os alle.

Skriftlige spørgsmål vil være nemmest at få svar på, men forvent ikke, at disse kan besvares inden for få timer.