Gå til hovedindholdet

Nye metoder er på plads: Fra 1. januar 2021 skal Medicinrådet bruge QALY

Danske Regioner har nu godkendt de nye vejledninger, som Medicinrådet fremover skal arbejde efter. Vejledningerne gælder for lægemidler, hvor Medicinrådet modtager en anmodning om vurdering 1. januar 2021 og frem.

19. november 2020

I dag godkendte Danske Regioners bestyrelse de nye proces- og metodevejledninger for, hvordan Medicinrådet fra 1. januar 2021 skal benytte kvalitetsjusterede leveår (QALY) til at vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser.

QALY er et standardiseret mål, der kombinerer livskvalitet og overlevelse i ét. Metoden anvendes i et tiltagende antal lande da QALY internationalt er accepteret som det bedst mulige beslutningsgrundlag for prioritering inden for sundhedsvæsenet.

 - Med QALY får vi bedre mulighed for at kunne sammenligne effekten af ny medicin på tværs af forskellige sygdomme, og det kan give større gennemsigtighed i grundlaget for vores anbefalinger. Samtidig ser vi frem til, at data for overlevelse og livskvalitet bliver indarbejdet systematisk og sammenligneligt i vores vurderinger, fortæller Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet.

QALY kommer ikke til at stå alene. Medicinrådet skal fortsat anvende Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin, når Rådet beslutter, om ny sygehusmedicin skal anbefales. Ud over Folketingets syv principper kan alvorlighedsprincippet og forsigtighedsprincippet også indgå i vurderingen.


Gælder anmodninger indsendt fra 1. januar

De nye vejledninger for proces og metode for Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser gælder for ansøgninger, hvor en anmodning om vurdering er indsendt fra den 1. januar 2021. Vurderinger, hvor der har været indsendt en foreløbig ansøgning inden den 1. januar 2021, følger Medicinrådets hidtidige proces og metode.

- Vi ser frem til at lære de nye metoder og en ny proces at kende og få et helt nyt udgangspunkt for vores vurderinger. Det bliver spændende, men også en udfordrende tid og travl tid, hvor vi samtidig med at lære de nye metoder at kende også skal færdiggøre de vurderinger, som vi allerede er i gang med, og i en periode arbejde med begge metoder, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Med indførelsen af QALY bliver sagsbehandlingstiden fremover 16 uger i stedet for 12 uger, som har været udgangspunktet indtil nu, fordi det er mere komplekst at vurdere lægemidlerne efter den nye metode.

Medicinrådets sekretariat har udarbejdet de nye metoder. I den forbindelse har de fået hjælp fra eksperter fra ind- og udland, herunder repræsentanter for Legemiddelverket i Norge og NICE i England. Arbejdet er blevet fulgt tæt af en følgegruppe under Danske Regioner, med repræsentanter fra Danske Patienter, Lægevidenskabelige Selskaber, Lægemiddelindustriforeningen, Amgros og Medicinrådet selv.

 

Find de nye vejledninger her:

Medicinrådets metodevejledning for vurdering af nye lægemidler

Medicinrådets procesvejledning for vurdering af nye lægemidler 

 

Læs Danske Regioners pressemeddelelse: Medicinrådet tager ny metode i brug