Gå til hovedindholdet

Medicinrådet udskyder metodeændringer i tre måneder

På grund af covid-19 bliver implementeringen af de nye metoder i Medicinrådet rykket fra 1. oktober 2020 til 1. januar 2021

7. maj 2020

Bemærk: Denne nyhed er mere end tre måneder gammel - den er måske ikke aktuel længere.

Danske Regioner besluttede i november 2019, at Medicinrådet skulle indføre QALY– quality adjusted life years eller kvalitetsjusterede leveår – som grundlag for sine vurderinger af nye lægemidler.

QALY er en målenhed, der kombinerer leveår og livskvalitet. Den kan bruges til at udtrykke sundhedseffekter i sundhedsøkonomiske analyser. Netop QALY-baserede sundhedsøkonomiske analyser bruges i mange andre lande og vil erstatte Medicinrådets nuværende metode med kategoriseringer af værdi.

Efter den oprindelige plan skulle Medicinrådet have taget metoden i brug fra 1. oktober 2020. Men som følge af situationen med covid-19, der lægger ekstra pres på mange hospitalsansatte fagudvalgs- og rådsmedlemmer, indfører Medicinrådet først de nye metoder tre måneder senere, nemlig den 1. januar 2021. Denne udskydelse er godkendt af Danske Regioners bestyrelse – læs pressemeddelelsen her.

Medicinrådet har derfor lagt en ny tidsplan for implementeringen af de nye metoder, der forventeligt indebærer, at:

  • De igangværende sager om nye lægemidler, hvor der inden 1. januar 2021 har været afholdt dialogmøde mellem Medicinrådet og en lægemiddelvirksomhed, og hvor virksomheden har indsendt en foreløbig ansøgning, bliver som udgangspunkt færdiggjort efter nuværende proces og metode. Virksomhederne opfordres til at kontakte sekretariatet, hvis de er i tvivl om, hvordan overgangen til de nye metoder påvirker deres sager.
  • Af hensyn til efterslæb af opgaver i og udenfor Medicinrådet vil undervisning af fagudvalg i de nye metoder starte efter den 1. januar 2021. Undervisningen vil blive tilrettelagt, så de fagudvalg, der skal arbejde med de nye metoder først, vil modtage undervisning først.


Yderligere detaljer om implementering af QALY og de nye metoder i Medicinrådet bliver præsenteret i en offentlig høring efter sommeren 2020. Medicinrådet vil også løbende udsende nyheder om arbejdet. Medicinrådets sekretariat bistår Danske Regioner i udformningen af nye proces- og metodevejledninger.