Gå til hovedindholdet

Medicinrådet sætter to behandlingsvejledninger i gang

På sidste uges rådsmøde besluttede Medicinrådet at give sig i kast med to behandlingsvejledninger. Det drejer sig om en ny vejledning til arveligt angioødem og en opdatering af vejledningen til kronisk leverbetændelse.

20. maj 2020

Medicinrådet inviterede i februar 2020 regioner, patientforeninger, lægemiddelproducenter og andre til at indsende forslag til, hvilke behandlingsvejledninger Medicinrådet bør prioritere at udarbejde. Rådet har modtaget 15 forslag, der omfatter 14 sygdomsområder. Af disse forslag har Medicinrådet udvalgt to. Derudover har rådet besluttet at tilføje en redaktionel note på RADS’ hjemmeside, som tydeliggør, at oral misoprostol nu er godkendt til igangsættelse af fødsler.

De to behandlingsvejledninger kommer oven i 27 andre behandlingsvejledninger, der lige nu er ved at blive udarbejdet af Medicinrådet.

 

FAKTA

Medicinrådets behandlingsvejledninger:

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledninger er vurderinger af, hvilke lægemidler der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter med en specifik sygdom – også på forskellige stadier i sygdommen. Behandlingsvejledningerne skal skabe grundlag for en ensartet høj kvalitet af behandlingen af patienter på tværs af sygehuse og regioner.

 

Medicinrådets kriterier for udvælgelse af nye behandlingsvejledninger

To gange om året inviterer Medicinrådet regioner, patientforeninger, lægemiddelproducenter og andre til at indsende forslag til, hvilke behandlingsvejledninger Medicinrådet bør udarbejde.

Medicinrådet udvælger herefter de forslag, der skal prioriteres ud fra følgende kriterier:

  • Terapiområdet (sygdomsområdet) er en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst, og det er sandsynligt, at to eller flere lægemidler kan ligestilles.
  • Terapiområdets målpopulation kan sandsynligvis præciseres.
  • Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes ligestillet med eksisterende lægemidler med deraf mulighed for besparelse i lægemiddeludgifter.
  • Terapiområdet rummer potentiale for øget ensartethed i behandlingen på tværs af regioner.
  • Der er offentliggjort væsentlige nye data af betydning for terapiområdet.
  • Terapiområdet er af væsentlig samfundsmæssig og/eller sundhedspolitisk betydning.

Næste gang, der er deadline for indsendelse af forslag, er den 28. august 2020.