Gå til hovedindholdet

Medicinrådet overtager opgaver fra Amgros

Fra 1. januar 2020 er det Medicinrådet, der skal foretage de sundhedsøkonomiske analyser, der bliver brugt i Medicinrådets anbefalinger af nye lægemidler. Den opgave lå tidligere hos Amgros.

6. januar 2020

I dag siger Medicinrådet velkommen til fem nye medarbejdere. De nye medarbejdere er sundhedsøkonomer og har indtil udgangen af 2019 været ansat hos Amgros.

Udvidelsen sker, efter at Danske Regioners bestyrelse på sit møde i november besluttede, at Medicinrådet fra oktober 2020 kan bruge kvalitetsjusteret leveår – den såkaldte QALY-metode – i vurderingen af nye lægemidler. Læs nyheden her. 

Hidtil har den økonomiske del af vurderingen af et nyt lægemiddel og den sundhedsvidenskabelige været adskilt. Amgros foretog de sundhedsøkonomiske analyser og Medicinrådet de sundhedsvidenskabelige. Men med Danske Regioners beslutning om at indføre QALY i Medicinrådets arbejde er de to dele af vurderingen blevet koblet sammen hos Medicinrådet.

Derfor udvider Medicinrådets sekretariat nu med de fem nye sundhedsøkonomer fra Amgros.

I de kommende måneder vil Medicinrådet ansætte yderligere medarbejdere til at varetage de nye opgaver.

Det er fortsat Amgros, der forhandler priser på nye lægemidler med lægemiddelvirksomhederne.

 

FAKTA: Hvad er QALY?     

QALY er en forkortelse for quality-adjusted life year eller kvalitetsjusteret leveår.

QALY bruges som effektmål i sundhedsøkonomiske evalueringer til at vurdere ​​eksempelvis behandling med nye lægemidler.

QALY kombinerer livskvalitet og forventet levetid til en samlet talværdi. Med brugen af QALY estimeres således både antal leveår og livskvaliteten ved en given behandling.

1 QALY svarer til et leveår ved perfekt helbred.

QALY giver mulighed for at sammenligne behandlinger på tværs af sygdomsområder.