Gå til hovedindholdet

Medicinrådet opdaterer dokumentet "Værdisætning af enhedsomkostninger"

Medicinrådet har opdateret dokumentet "Værdisætning af enhedsomkostninger". Det er et nøgletalskatalog, der indeholder konkrete enhedsomkostninger, metoder til beregning af enhedsomkostninger eller henvisninger til kilder, som det ansøgende firma skal anvende til at estimere enhedsomkostninger i de sundhedsøkonomiske analyser.

29. oktober 2020

Opdateringen består af en specificering af metoden til fremskrivning af omkostninger til nutidsværdi.
Det betyder, at hvis der i en ansøgning er omkostninger, der baserer sig på opgørelser fra tidligere år (f.eks. en rapport fra 2018), så skal tallene omregnes til nutidsværdi (2020-værdi).

Den sundhedsøkonomiske ansøgning skal derfor basere sig på den opdaterede udgave af dokumentet fra dags dato.

Den opdaterede version 1.4 af dokumentet "Værdisætning af enhedsomkostninger" kan ses her.