Gå til hovedindholdet

Medicinrådet indfører to ændringer i sin sagsbehandling

Danske Regioner har besluttet, at Medicinrådet skal lave de sundhedsøkonomiske analyser, der ligger til grund for Rådets anbefalinger. Tidligere lå den opgave hos Amgros. Det medfører nu to ændringer i Medicinrådets arbejdsproces.

27. januar 2020

1. Rådet skal godkende den sundhedsøkonomiske model, der ligger til grund for anbefalingen

Fra 1. marts 2020 indføres en ændring i Medicinrådets proces for, hvordan Rådet vurderer, om nye lægemidler og indikationsudvidelser kan anbefales som mulig standardbehandling i regionerne.

Fra denne dato vil Rådet særskilt skulle tage stilling til og godkende den sundhedsøkonomiske model, der bruges i Rådets senere samlede vurdering af et lægemiddel, samt til de antagelser, som er bygget ind i modellen. Drøftelsen og godkendelsen vil ske samtidig med, at Rådet godkender fagudvalgets rapport om lægemidlets værdi.  Den endelige sundhedsøkonomiske afrapportering, som indeholder de forhandlede, fortrolige priser, vil, som i dag, blive forelagt Rådet i forbindelse med beslutning om anbefaling.

Baggrunden for denne ændring er Danske Regioners beslutning om fra 1. januar 2020 at flytte ansvaret for udarbejdelsen af det sundhedsøkonomiske beslutningsgrundlag fra Amgros til Medicinrådet.

2. Mere præcis opgørelse af ’dag 0’

Samtidig vil der også ske en præcisering i forhold til fastsættelse af dag 0. Det er den dato, hvor Medicinrådets formelle sagsbehandlingstid starter. For alle lægemidler vil dag 0 fremover være den dag, Medicinrådet har modtaget den kliniske ansøgning og den sundhedsøkonomiske ansøgning fra lægemiddelvirksomheden. Begge ansøgninger skal være godkendt af Medicinrådet, før dag 0 starter.