Gå til hovedindholdet

Endnu en anbefaling fra Medicinrådet

Medicinrådet kommer i dag med en ny anbefaling for ustekinumab til colitis ulcerosa.

2. april 2020

ANBEFALING

ustekinumab til moderat til svær colitis ulcerosa

Medicinrådet anbefaler ustekinumab til BMSL-behandlingsnaive patienter med moderat til svær colitis ulcerosa.

Vi anbefaler ustekinumab til BMSL-behandlingsnaive patienter. Lægemidlet kan ikke kategoriseres, idet data ikke er gode nok til, at vi kan udtale os sikkert om
lægemidlet. Vi vurderer dog, at lægemidlet for BMSL-behandlingsnaive patienter såvel med
hensyn til effekt som bivirkninger kan ligestilles med de lægemidler, som man bruger i dag.

Medicinrådet anbefaler ikke ustekinumab til BMSL-behandlingserfarne patienter med moderat til svær colitis ulcerosa.

Vi anbefaler ikke ustekinumab til BMSL-behandlingserfarne patienter, fordi det ikke kan kategoriseres. Det betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan udtale os sikkert om
lægemidlet. Samtidig vurderer vi, datagrundlaget for effekten af lægemidlet hos BMSL-behandlingserfarne patienter er så usikkert, at vi ikke kan vurdere, hvorvidt lægemidlet er
dårligere end de lægemidler, som man bruger i dag.

Læs anbefalingen her.