Gå til hovedindholdet

COVID-19 forlænger midlertidige ændringer af arbejdet i Medicinrådet

Rådet arbejder videre: Skriftlige møder og videomøder bliver arbejdsformen for Medicinrådet i de kommende måneder.

31. marts 2020

Danske Regioner har besluttet, at Medicinrådet i de kommende måneder fortsat skal arbejde skriftligt og via videomøder fremfor at mødes fysisk. Også arbejdet i fagudvalgene skal primært foregå skriftligt.

Det er besluttet, fordi der i den nuværende situation er ekstraordinært meget brug for de sundhedsfaglige råds- og fagudvalgsmedlemmer i beredskabet på hospitalerne.

Medicinrådet vil bestræbe sig på at holde sagsbehandlingstiderne så korte som muligt, men der vil opstå forsinkelser. Præcis hvor forsinkelserne vil opstå, og hvor lange de bliver, kan Medicinrådet på nuværende tidspunkt ikke forudsige.

Læs pressemeddelelsen fra Danske Regioner her.

Læs Danske Regioners uddybende notat vedr. Justeringer af Medicinrådets som følge af Covid-19 på deres hjemmeside.