Gå til hovedindholdet

Nye behandlingsvejledninger for knoglemarvskræft (myelomatose) og blødersygdommen hæmofili A

Medicinrådet har udarbejdet to nye behandlingsvejledninger til regionerne

15. maj 2019

Den 15. maj 2019 har Medicinrådet godkendt to nye behandlingsvejledninger. Behandlingsvejledningerne er vurderinger af hvilke lægemidler, der er mest hensigtsmæssige at bruge, når der er flere lægemidler behandling af en sygdom.

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Blødersygdom (hæmofili A)


Amgros udarbejder nu udvidede kliniske sammenligningsgrundlag for de lægemidler, der er ligestillet i behandlingsvejledningerne. På et senere møde tager Rådet stilling til nye lægemiddelrekommandationer.

 

Pressekontakt: Kommunikationskonsulent Karen Agerbæk Jørgensen, kaj@medicinraadet.dk eller tlf. 20 61 45 90