Gå til hovedindholdet

Medicinrådets formand svarer på spørgsmål om erenumab (Aimovig) – det nye lægemiddel mod migræne

Q&A: I dag anbefalede Medicinrådet det nye lægemiddel erenumab til nogle af de patienter med kronisk migræne, som i dag behandles med Botox-indsprøjtninger. Anbefalingen kommer til at berøre omtrent 350 patienter

10. april 2019

Forud for dagens anbefaling af erenumab har der været store forventninger til det nye migræne-lægemiddel, der går under handelsnavnet Aimovig. Lægemidlet endte dog kun med at blive anbefalet til de patienter med kronisk migræne, der i dag bliver behandlet med Botox-injektioner, og som tidligere har afprøvet mindst to andre lægemidler mod migræne uden held.

Disse patienter har mindst 15 dage med hovedpine hver måned, heraf 8 dage med migræne.

Det drejer sig om cirka 350 patienter, der nu kan blive tilbudt erenumab.

Steen Werner Hansen, Medicinrådets ene formand, svarer her på en række spørgsmål til anbefalingen:

1. Hvorfor mener Medicinrådet, at erenumab er bedre end Botox?

"Vores vurdering af erenumabs klinisk merværdi i forhold til Botox indikerer en bedre behandlingseffekt ved erenumab. Samtidig er behandlingen med erenumab mindre ubehagelig end behandlingen med Botox, fordi erenumab gives som indsprøjtning lige under huden, mens Botox gives som mange injektioner i musklerne i hoved- og nakkeregionen," siger Steen Werner Hansen.

2. Speciallæger og patienter har i flere medier kaldt erenumab for revolutionerende, og et medie hævder, at op mod halvdelen af de 640.000 danske migrænepatienter kan få halveret deres migrænedage, mens 10-15 procent af patienterne slipper helt for migræne. Samtidig skulle patienterne få færre bivirkninger.
Hvorfor anbefaler Medicinrådet så ikke erenumab til flere patienter?

"Medicinrådet anerkender, at behandlingsprincippet bag erenumab er nyskabende. Der er tale om et nyt behandlingsprincip, som modsat de eksisterende standardbehandlinger er målrettet én af de mekanismer, som menes at være involveret i migræne.

I Medicinrådet har vi vurderet, om behandlingseffekten ved erenumab er lige så nyskabende som selve behandlingsprincippet. Men selvom data viser en betydelig effekt i forhold til ingen behandling – også kaldet placebo – så ser vi ikke samme overbevisende effekt, når vi sammenligner erenumab med de behandlinger, som patienterne får i dag.
Da erenumab er dyrere end de nuværende behandlinger, anbefaler vi derfor kun erenumab til de patienter, hvor erenumab vil have en bedre effekt end den allerede eksisterende standardbehandling.

I øvrigt er tallet 640.000 patienter ikke relevant i forhold til behandling med erenumab. Lægemiddelstyrelsen har nemlig bestemt, at erenumab kun må udleveres på sygehuse. Selvom der er 640.000 patienter med migræne i Danmark, så er det kun en mindre andel af disse patienter, der får forebyggende behandling, fordi de fleste klarer sig med anfaldsbehandling, og endnu færre, der behandles på landets sygehuse. Det drejer sig om 5-6.000 patienter," siger Steen Werner Hansen.

3. Medicinrådet vurderede for en måned siden – på rådsmødet i marts – at erenumab har en lille klinisk merværdi i forhold til lægemidlet Botox, som nogle patienter med kronisk migræne i dag bliver behandlet med, men også i forhold til lægemidlet topiramat, som nogle patienter med episodisk migræne får.
Hvorfor anbefaler Medicinrådet nu kun erenumab til de patienter, der i dag får Botox og ikke til de, der får topiramat?

"Det er korrekt, at erenumab ved vurderingen af klinisk merværdi viste en lille klinisk merværdi sammenlignet med topiramat. De studier, vi har kigget på, viser, at erenumab reducerede migrænedage med gennemsnitligt ca. 19 timer per måned sammenlignet med topiramat, samt at bivirkningsprofilen for erenumab er mere gunstig for patienterne. For de patienter med episodisk migræne, hvor topiramat enten ikke har en tilfredsstillende effekt eller medfører bivirkninger, findes der en række andre behandlinger, som virker lige så godt som erenumab," siger Steen Werner Hansen.

 4. Hvilke patienter bliver i andre lande tilbudt erenumab som behandling mod migræne?

"I Sverige og Skotland har henholdsvis Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket og Scottish Medicines Consortium anbefalet erenumab til patienter med kronisk migræne, som tidligere har oplevet behandlingssvigt på en række andre forebyggende behandlinger. Det er på linje med Medicinrådets anbefaling. I en foreløbig vurdering lægger det britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) op til helt at afvise erenumab som migrænebehandling, fordi det er dyrt, og effekten ifølge NICE ikke er veldokumenteret," siger Steen Werner Hansen.


Læs anbefalingen vedrørende erenumab her.


Pressekontakt: Kommunikationskonsulent Karen Agerbæk Jørgensen, kaj@medicinraadet.dk eller tlf. 20 61 45 90