Gå til hovedindholdet

Medicinrådet laver behandlingsvejledning for type 2-diabetes

I dag har Medicinrådet besluttet at sætte arbejdet med en behandlingsvejledning til type 2-diabetes i gang. Den skal fokusere på det rette valg af medicin på området.

23. oktober 2019

Bemærk: Denne nyhed er mere end tre måneder gammel - den er måske ikke aktuel længere.

Medicinrådet besluttede ved dagens rådsmøde at sætte arbejdet med endnu en behandlingsvejledning i gang. Denne gang er det en vejledning til den rette medicinske behandling af patienter med type 2-diabetes.

Medicinrådets behandlingsvejledning skal besvare nogle af de spørgsmål om valg af lægemidler, som ikke er dækket af de andre vejledninger på området. Den vil tage stilling til valg mellem lægemidler både på tværs af og inden for lægemiddelklasser. Desuden vil behandlingsvejledningen adressere forskellige problemstillinger relateret til mulig over- og underbehandling af diabetespatienterne.

Det blev allerede besluttet i oktober 2018, at Medicinrådet skulle udarbejde en behandlingsvejledning for type 2-diabetes. Men efter en række henvendelser – blandt andet fra Diabetesforeningen – valgte Medicinrådet at sætte arbejdet i bero, indtil Rådet havde et bedre overblik over de forhold, der vil være betydende for, om en diabetes-behandlingsvejledning fra Medicinrådet kan blive implementeret i praksis. Normalt retter Medicinrådets behandlingsvejledninger sig nemlig mod hospitalernes brug af lægemidler, mens diabetes-lægemidlerne i vidt omfang bliver ordineret af alment praktiserende læger.

Derfor blev det i dag besluttet, at fagudvalget, der står for udarbejdelsen af udkastet til behandlingsvejledningen, skal udvides, så det også tæller mindst to alment praktiserende læger og regionale lægemiddelkonsulenter. De skal blandt andet bidrage til en plan for, hvordan Medicinrådets kommende behandlingsvejledning bliver implementeret i praksis.

Medicinrådet har til dato udarbejdet 12 behandlingsvejledninger og yderligere 20 er under udarbejdelse. Hertil kommer behandlingsvejledningen for type 2-diabetes.